ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าว กข83 และปลูกมะพร้าวน้ำหอม แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่


    ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าว กข83 และปลูกมะพร้าวน้ำหอม แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

    วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปท. มอบหมายนางวาสนา อินแถลง นวก. เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี  พร้อมด้วย  นายนาวี ศรีชัย  นายวีระวุฒิ พรมสุวรรณ   และนายปิยชาติ กุลประสูติ ลงพื้นที่แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62) โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องเกี่ยวนวดจาก บริษัม ภะกาดะ เทรดดิ้ง  ได้ผลผลิตข้าว ประมาณ 2,500 กิโลกรัม  ณ แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ บริเวณร้านกาแฟชายทุ่ง  คลอง 4  ถ.รังสิต-นครนายก  ต.บึงยี่โถ  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี และเมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา  ได้ลงพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยโดยรอบแปลงนา