วันที่ 27 กรกฎาคม 2564


    ศวข.ปทุมธานี ทำตาข่ายกันนกแปลงนาข้าววังทวีวัฒนา

   

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปท. มอบหมาย นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ทำตาข่ายกันนกในแปลงนาข้าวพันธุ์ กข43 ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ