วันที่ 16 กรกฎาคม 2564


    ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รับมอบเจลแอลกอฮอร์ แอลกอฮอร์ และหน้ากากอนามัยจากรองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

    วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี เดินทางมามอบเจลแอลกอฮอร์ แอลกอฮอร์ และหน้ากากอนามัย ให้บุคลากรที่พักอาศัยในบ้าน พักศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจำนวน 90 ครอบครัว โดยมีคณะตัวแทนศูนย์ฯ