วันที่ 16 กรกฎาคม 2564


    ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมคณะรับมอบโดรนเพื่อใช้ในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

    วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 10.00  น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการรับมอบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท อีซี่ (2018) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอากาศยานไร้คนขับ (UNV) ทางการเกษตร โดยมี นางนิตยา รื่นสุข ผชช.ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว  นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นคณะรับมอบโดรนเพื่อใช้ในงานวิจัยของกรมการข้าว