วันที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2564


    ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ออกตรวจรับรองร้านอาหารใช้วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดปทุมธานี

   

วันที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2564 นายสำเริง สกุลสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ออกตรวจรับรองร้านอาหาร โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดปทุมธานี ปี 2564 จำนวน 4 ร้าน ได้แก่ ร้านบ้านเชือก ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ ร้านแม่น้ำ ร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนลุง รวม 3 อำเภอ คือ อำเภอ เมืองปทุมธานี สามโคก และคลองหลวง