เกี่ยวข้าว กข91 แปลงนาพระราชทานวังทวีวัฒนา


    เกี่ยวข้าว กข91 แปลงนาพระราชทานวังทวีวัฒนา

    วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวรัตนาภรณ์ สุจจิตร์จูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายนาวี ศรีชัย นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คณะเจ้าหน้าที่จากกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว และกำลังพลของโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข91 โดยมีพลโทพิชิต อ่อนอินทร์ ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นประธาน ณ แปลงนาข้าวประราชทาน วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ