ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมการเกษตรประเทศเวียดนาม


    ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมการเกษตรประเทศเวียดนาม

    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นางสาววัชรี สุขวิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางปราณี มณีนิล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมการเกษตร จากประเทศเวียดนาม และเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) จำนวนรวม 25 ราย เข้ารับฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการจัดการและการส่งเสริมการเกษตรต่อเกษตรกรไทย และเยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี