ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะสภาผู้แทนราษฎรของประเทศฟิลิปปินส์พร้อมด้วยผู้ติดตาม รวม 60 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทย


    ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะสภาผู้แทนราษฎรของประเทศฟิลิปปินส์พร้อมด้วยผู้ติดตาม รวม 60 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทย

    วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมคณะนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะสภาผู้แทนราษฎรของประเทศฟิลิปปินส์พร้อมด้วยผู้ติดตาม รวม 60 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทย และเข้าชมอาคารปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี