นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี


    นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

    วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมีนางสาวสุภาพร  จันทร์บัวทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะข้าราชการของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมต้อนรับและมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี และนำไปสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่บริเวณประตูทางเข้าศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล