มาตรฐานข้อมูลกลาง (Data Standard) ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  •   2022-10-04 08:38:45    57     11

มาตรฐานข้อมูลกลาง (Data Standard) ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


  • bytes