เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว


    เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางวัลภา ทองรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตร BukPaju NongHyup สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 19 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุม2 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี