ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ควบคุมตรวจสอบข้าวGI (ข้าวหอมปทุมธานี) อ.ลำลูกกา


    ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ควบคุมตรวจสอบข้าวGI (ข้าวหอมปทุมธานี) อ.ลำลูกกา

    เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายนาวี ศรีชัย นักวิชาการเกษตร นายนิพล บุญส่งศรี เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่เพื่อควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวหอมปทุมธานี” ครั้งที่ 1/2565 ณ แปลงเกษตรกรในเขตอำเภอลำลูกกา ซึ่งประกอบด้วย ตำบลพืชอุดม, ตำบลบึงคอไห, ตำบลลาดสวาย และตำบลบึงทองหลาง รวม 18 ราย