ทดลองเตรียมปุ๋ยน้ำธาตุอาหารรองสำหรับฉีดพ่นทางใบข้าว ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารรองเสริมให้ต้นข้าว


    ทดลองเตรียมปุ๋ยน้ำธาตุอาหารรองสำหรับฉีดพ่นทางใบข้าว ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารรองเสริมให้ต้นข้าว

    วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางอรทัย เทพยศิริกมล นักวิชาการเกษตร กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้ทดลองเตรียมปุ๋ยน้ำธาตุอาหารรองสำหรับฉีดพ่นทางใบข้าว ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารรองเสริมให้ต้นข้าว ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม โบรอน สังกะสี แมงกานีส และเหล็ก ซึ่งปุ๋ยเสริมทางใบนี้จะมีต้นทุนต่ำ ราคาประมาณ 20 บาทต่อลิตร ในงานทดลองนี้มีแผนงานวิจัยร่วมกับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดี ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี