ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ราย


    ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ราย

    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ราย ซึ่งนายจิรพงศ์ ใจรินทร์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้นำมาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ ม.2 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยนายชาตรี ระดมเล็ก ประธานกลุ่มฯ ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น