ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อตู้เพาะเมล็ดพันธุ์ทดสอบความงอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2022-02-02 20:42:29    59     0

-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อตู้เพาะเมล็ดพันธุ์ทดสอบความงอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes