ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน/โปรตีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2022-01-31 21:25:59    113     10

-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน/โปรตีน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes