ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่าง (Cross beater mill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2022-01-26 17:36:38    69     3

-
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่าง (Cross beater mill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • 253324 bytes