ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่าง (Cross beater mill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2021-12-29 23:49:30    118     3

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่าง (Cross beater mill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes