ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้เพาะเมล็ดพันธุ์ทดสอบความงอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2021-12-29 01:29:04    132     13

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้เพาะเมล็ดพันธุ์ทดสอบความงอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes