ประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ปี 2565)

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ปี 2565)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2021-09-17 14:55:42

อ่านต่อ...
Sample project image

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าว กข83 และปลูกมะพร้าวน้ำหอม แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าว กข83 และปลูกมะพร้าวน้ำหอม แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2021-08-26 09:25:13

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ศวข.ปทุมธานี ทำตาข่ายกันนกแปลงนาข้าววังทวีวัฒนา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2021-08-02 10:45:35

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรของมูลนิธิมหาราช

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2021-07-27 08:43:19

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 20 และ 22 กรกฎาคม 2564

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2021-07-23 11:21:26

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รับมอบเจลแอลกอฮอร์ แอลกอฮอร์ และหน้ากากอนามัยจากรองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2021-07-19 10:23:08

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมคณะรับมอบโดรนเพื่อใช้ในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2021-07-19 10:16:55

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 14 กรกฎาคม 254

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ พระตำหนักวังสระปทุม ติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2563

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2021-07-19 09:54:35

อ่านต่อ...

บริการ