ประชาสัมพันธ์


Sample project image

เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-05-20 19:53:40

อ่านต่อ...
Sample project image

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ”การปลูกข้าวแบบอัจฉริยะของนาแปลงใหญ่ ยกระดับชาวนาสู่ Smart Famer ต้นแบบ) ในงานประชุมวิชาการข้าวฯ ประจำปี 2565

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ”การปลูกข้าวแบบอัจฉริยะของนาแปลงใหญ่ ยกระดับชาวนาสู่ Smart Famer ต้นแบบ) ในงานประชุมวิชาการข้าวฯ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-05-12 13:02:50

อ่านต่อ...
Sample project image

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-05-11 22:38:12

อ่านต่อ...
Sample project image

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมเร่งรัดการตรวจติดตามสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก กรณีข้าวจัสมิน

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมเร่งรัดการตรวจติดตามสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก กรณีข้าวจัสมิน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-05-11 12:30:10

อ่านต่อ...
Sample project image

งานสื่อมวลชนสัญจร โครงการไทย ไรซ์ นามา (Thai Rice NAMA)

งานสื่อมวลชนสัญจร โครงการไทย ไรซ์ นามา (Thai Rice NAMA)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-05-06 12:56:54

อ่านต่อ...
Sample project image

ศวข.ปทุมธานี ตรวจรับรองร้านอาหาร โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)จังหวัดปทุมธานี ปี 2565 จำนวน 11 ร้าน

ศวข.ปทุมธานี ตรวจรับรองร้านอาหาร โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)จังหวัดปทุมธานี ปี 2565 จำนวน 11 ร้าน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-04-29 23:27:39

อ่านต่อ...
Sample project image

ต้อนรับคณะจากม.หอการค้าไทย มาหารือทดสอบเซ็นเซอร์ตรวจธาตุอาหารฯ

ต้อนรับคณะจากม.หอการค้าไทย มาหารือทดสอบเซ็นเซอร์ตรวจธาตุอาหารฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-04-25 12:26:08

อ่านต่อ...
Sample project image

ศวข.ปทุมธานี จัดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ ปี65

ศวข.ปทุมธานี จัดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ ปี65

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-04-19 12:58:35

อ่านต่อ...

ใหญ่จริง !! นาแปลงใหญ่ปทุมธานี เก่งทั้งปลูก เก่งทั้งขาย

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี   2021-12-02 00:04:18    55     0 

รายงานงบทดรอง กันยายน 2564

รายงานงบทดรอง กันยายน 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี   2021-10-06 12:45:27    100     4 
การจัดซื้อจัดจ้าง

       
         

บริการ