ประชาสัมพันธ์


Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเวทีชุมชน "โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปีงบประมาณ 2566"

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเวทีชุมชน "โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปีงบประมาณ 2566"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-31 14:04:51

อ่านต่อ...
Sample project image

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-29 09:55:43

อ่านต่อ...
Sample project image

มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมพร้อมกล่าวปิดการฝึกอบรม เกษตรกรระดับ Model Smart Farmer

มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมพร้อมกล่าวปิดการฝึกอบรม เกษตรกรระดับ Model Smart Farmer

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-29 09:16:32

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-26 13:07:11

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-19 15:49:05

อ่านต่อ...
Sample project image

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-17 08:14:14

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกับประธาน ศขช. ระดับจังหวัด (จ.ปทุมธานี)

ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกับประธาน ศขช. ระดับจังหวัด (จ.ปทุมธานี)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-13 13:49:08

อ่านต่อ...
Sample project image

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field Day) ศพก.อ.ลำลูกกา

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field Day) ศพก.อ.ลำลูกกา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-11 23:05:08

อ่านต่อ...

รายงานงบทดรอง กันยายน 2565

รายงานงบทดรอง กันยายน 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี   2022-10-11 11:15:39    37     2 

รายงานงบทดรอง กันยายน 2564

รายงานงบทดรอง กันยายน 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี   2021-10-06 12:45:27    143     4 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


บริการ