ประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-09-23 23:25:59

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565”

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-09-23 23:18:55

อ่านต่อ...
Sample project image

เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-09-18 12:16:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ควบคุมตรวจสอบข้าวGI (ข้าวหอมปทุมธานี) อ.ลำลูกกา

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ควบคุมตรวจสอบข้าวGI (ข้าวหอมปทุมธานี) อ.ลำลูกกา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-25 12:28:26

อ่านต่อ...
Sample project image

ทดลองเตรียมปุ๋ยน้ำธาตุอาหารรองสำหรับฉีดพ่นทางใบข้าว ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารรองเสริมให้ต้นข้าว

ทดลองเตรียมปุ๋ยน้ำธาตุอาหารรองสำหรับฉีดพ่นทางใบข้าว ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารรองเสริมให้ต้นข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-23 23:15:40

อ่านต่อ...
Sample project image

การประชุมพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2565

การประชุมพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-23 22:59:13

อ่านต่อ...
Sample project image

นักศึกษา ม.อิสเทิร์นเอเชีย มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นักศึกษา ม.อิสเทิร์นเอเชีย มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-15 22:27:18

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ราย

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-15 22:22:50

อ่านต่อ...

รายงานงบทดรอง กันยายน 2564

รายงานงบทดรอง กันยายน 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี   2021-10-06 12:45:27    114     4 
การจัดซื้อจัดจ้าง


บริการ