ประชาสัมพันธ์


Sample project image

รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ จปร.

รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ จปร.

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-11-22 22:10:00

อ่านต่อ...
Sample project image

เกี่ยวข้าว กข83 ณ แปลงนาร้านกาแฟชายทุ่ง

เกี่ยวข้าว กข83 ณ แปลงนาร้านกาแฟชายทุ่ง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-11-21 20:28:47

อ่านต่อ...
Sample project image

ผอ.ศวข.ปทุมธานีร่วมงานงานวันถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผอ.ศวข.ปทุมธานีร่วมงานงานวันถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-11-18 10:41:25

อ่านต่อ...
Sample project image

เกี่ยวข้าว กข91 แปลงนาพระราชทานวังทวีวัฒนา

เกี่ยวข้าว กข91 แปลงนาพระราชทานวังทวีวัฒนา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-11-08 16:38:41

อ่านต่อ...
Sample project image

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมการเกษตรประเทศเวียดนาม

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมการเกษตรประเทศเวียดนาม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-11-05 07:50:54

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะสภาผู้แทนราษฎรของประเทศฟิลิปปินส์พร้อมด้วยผู้ติดตาม รวม 60 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทย

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะสภาผู้แทนราษฎรของประเทศฟิลิปปินส์พร้อมด้วยผู้ติดตาม รวม 60 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-10-26 14:48:35

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการติดตามผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา

ประชุมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการติดตามผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-10-20 15:14:14

อ่านต่อ...
Sample project image

นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-10-11 14:51:28

อ่านต่อ...

รายงานงบทดรอง กันยายน 2565

รายงานงบทดรอง กันยายน 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี   2022-10-11 11:15:39    23     1 

รายงานงบทดรอง กันยายน 2564

รายงานงบทดรอง กันยายน 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี   2021-10-06 12:45:27    123     4 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


บริการ