ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-09-23 23:25:59

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565”

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-09-23 23:18:55

อ่านต่อ...

เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-09-18 12:16:04

อ่านต่อ...

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ควบคุมตรวจสอบข้าวGI (ข้าวหอมปทุมธานี) อ.ลำลูกกา

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ควบคุมตรวจสอบข้าวGI (ข้าวหอมปทุมธานี) อ.ลำลูกกา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-25 12:28:26

อ่านต่อ...

ทดลองเตรียมปุ๋ยน้ำธาตุอาหารรองสำหรับฉีดพ่นทางใบข้าว ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารรองเสริมให้ต้นข้าว

ทดลองเตรียมปุ๋ยน้ำธาตุอาหารรองสำหรับฉีดพ่นทางใบข้าว ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารรองเสริมให้ต้นข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-23 23:15:40

อ่านต่อ...

การประชุมพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2565

การประชุมพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-23 22:59:13

อ่านต่อ...

นักศึกษา ม.อิสเทิร์นเอเชีย มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นักศึกษา ม.อิสเทิร์นเอเชีย มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-15 22:27:18

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ราย

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยทตโตะริ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-15 22:22:50

อ่านต่อ...

กิจกรรมปักดำข้าวพันธุ์ กข91 โดยมีพลโทพิชิต อ่อนอินทร์ ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นประธาน

กิจกรรมปักดำข้าวพันธุ์ กข91 โดยมีพลโทพิชิต อ่อนอินทร์ ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นประธาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-13 22:29:23

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่เพื่อติดตาม/ตรวจสอบ ใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

ลงพื้นที่เพื่อติดตาม/ตรวจสอบ ใบอนุญาติรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและใบอนุญาติจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-13 22:25:16

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แปลง 905 จ.กาญจนบุรี

ลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แปลง 905 จ.กาญจนบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-08 18:57:20

อ่านต่อ...

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จ.ปทุมธานี

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จ.ปทุมธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-08-07 22:39:10

อ่านต่อ...