ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเวทีชุมชน "โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปีงบประมาณ 2566"

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเวทีชุมชน "โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปีงบประมาณ 2566"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-31 14:04:51

อ่านต่อ...

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-29 09:55:43

อ่านต่อ...

มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมพร้อมกล่าวปิดการฝึกอบรม เกษตรกรระดับ Model Smart Farmer

มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมพร้อมกล่าวปิดการฝึกอบรม เกษตรกรระดับ Model Smart Farmer

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-29 09:16:32

อ่านต่อ...

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-26 13:07:11

อ่านต่อ...

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-19 15:49:05

อ่านต่อ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-17 08:14:14

อ่านต่อ...

ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกับประธาน ศขช. ระดับจังหวัด (จ.ปทุมธานี)

ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกับประธาน ศขช. ระดับจังหวัด (จ.ปทุมธานี)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-13 13:49:08

อ่านต่อ...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field Day) ศพก.อ.ลำลูกกา

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field Day) ศพก.อ.ลำลูกกา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-11 23:05:08

อ่านต่อ...

ประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับประธาน ศขช.ระดับจังหวัด (จ.สมุทรปราการ)

ประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับประธาน ศขช.ระดับจังหวัด (จ.สมุทรปราการ)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-11 22:54:54

อ่านต่อ...

ผอ.ศวข.ปทุมธานี สวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้บริหารกรมการข้าว

ผอ.ศวข.ปทุมธานี สวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้บริหารกรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2023-01-05 15:41:01

อ่านต่อ...

ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อรวมใจถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการประชวร

ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อรวมใจถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการประชวร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-12-29 09:03:51

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี วันที่ 2022-12-27 22:11:43

อ่านต่อ...