สถานที่ตั้งและติดต่อ

p28แผนที่ดูจากดาวเทียม

85หมู่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์02577-1688- 9
โทรศสาร 0 2577-1300
E.mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
map