ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการปักดำข้าวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ผู้สนใจและประชาชนได้สัมผัสต้นข้าวและเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

  

t640ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการปักดำข้าวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ผู้สนใจและประชาชนได้สัมผัสต้นข้าวและเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

241

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานปักดำข้าว และเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีผู้ร่วมคณะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เกษตรอำเภอธัญบุรี นางพนิดา ตานาเบ้ บ.ภะกาดะ เทรดดิ้ง จำกัด จนท.บริษัทโชคชัยเทรดดิ้ง จำกัด และคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ปักดำข้าวแปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม่บริเวณร้านกาแฟชายทุ่ง คลอง 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็ก ผู้สนใจเรื่องข้าวและประชาชน ได้เรียนรู้และสัมผัสต้นข้าวอย่างใกล้ชิด โดยมี นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี รับผิดชอบโครงการฯ