ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าพบและมอบกระเช้าสิ่งของขอบคุณคณะกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว

 

  

t640ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าพบและมอบกระเช้าสิ่งของขอบคุณคณะกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว

 

241

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำกระเช้าสิ่งของไปแสดงความขอบคุณ นายวิฑูรย์ ไทยถาวร ผอ.กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว และคณะ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในการประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลด้วย VDO Conference ระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จนบรรลุผลสำเร็จอย่างดียิ่ง