ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ออกตรวจสถานที่จำหน่ายและรวบรวมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จังหวัดปทุมธานี

 

  

t640ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ออกตรวจสถานที่จำหน่ายและรวบรวมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จังหวัดปทุมธานี

 

241

ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 นายเฉลิมชาติ  ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ให้ลงพื้นที่ออกตรวจสถานที่จำหน่ายและรวบรวมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามโครงการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร (สารวัตรข้าว) จังหวัดปทุมธานี รวม 7 อำเภอ คือ อำเภอ เมืองปทุมธานี  ลาดหลุมแก้ว  สามโคก  คลองหลวง  หนองเสือ  ธัญบุรี  และอำเภอลำลูกกา