ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาวังทวีวัฒนา ทำตาข่ายกันนกและกำจัดวัชพืช

 

  

t640ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาวังทวีวัฒนา ทำตาข่ายกันนกและกำจัดวัชพืช

 

241

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ นายนาวี ศรีชัย และ นายวีระวุฒิ พรหมสุวรรณ ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี  เพื่อทำตาข่ายกันนกและกำจัดวัชพืชในแปลงนานาพระราชทาน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภ วังทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ