ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำทีมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการทำนาแบบรักษ์โลก

 

  

t640ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำทีมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการทำนาแบบรักษ์โลก

241

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำทีมลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนบึงสนั่น หมู่ 5 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำนาแบบรักษ์โลก ไม่เผาตอซังแต่ไถกลบ ให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์  และให้น้ำแบบเปียกสลับแห้ง เป็นเทคโนโลยีการทำนาแบบรักษ์โลก ช่วยลดโลกร้อน ลดฝุ่นละออง ลดต้นทุน และใช้น้ำในแปลงนาอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ในสภาวะน้ำมีจำกัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบึงสนั่น