ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อใช้เลเซอร์ปรับพื้นที่แปลงนา

 

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อใช้เลเซอร์ปรับพื้นที่แปลงนา

241

    วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้ นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ นายนาวี ศรีชัย และ นายวีระวุฒิ พรหมสุวรรณ  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัทโชคชัยจำกัด ลงพื้นที่แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถนนรังสิต-นครนายก เพื่อนำอุปกรณ์เลเซอร์มาใช้ปรับพื้นที่แปลงนาเตรียมปักดำข้าว กข83 (มะลิดำหนองคาย62) ในวันที่ 2 เมษายน 2564