ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้ ศพก.อ.สามโคก

 

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้ ศพก.อ.สามโคก

241

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และน.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564 ณ เครือข่าย ศพก.ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน