ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหารือกับคณะกองทัพบกเกี่ยวกับผลกระทบจากการคืนพื้นที่

 

  

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหารือกับคณะกองทัพบกเกี่ยวกับผลกระทบจากการคืนพื้นที่

241

     วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์ ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี น.ส.สุขสม ชินวินิจกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี น.ส.วารีทิพย์ อินทวิพันธุ์ ผอ.กลุ่มวิทยุกระจายเสียง นางสุมาลี พึ่งบางกรวย ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และคณะนายทหารกองทัพบก ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับผลกระทบ แนวทางการใช้พื้นที่ ตลอดจนลงพื้นที่สำรวจหลักเขตที่ดินที่ได้รับพระราชทานฯ ณ แปลงนาข้าวศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และพื้นที่กลุ่มส่งเสริมและการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

   พันเอก ปราสัย ภู่ตระกูล ผอ.กองอสังหาริมทรัพย์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กล่าวว่า กองทัพบกได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานที่ดินสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน 3 แปลง โดยแปลงที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณริมคลอง ถนนคู่ขนานกับถนนรังสิต-นครนายก แปลงที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ติดกับสนามกอล์ฟ ซึ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และแผนที่ทหาร ส่วนแปลงที่ 3 อยู่บริเวณพื้นที่ทิศตะวันออกของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พื้นที่ดังกล่าวจะใช้เป็นศูนย์การศึกษากองทัพบก

     การมาครั้งนี้เพื่อมารับทราบข้อมูล และผลกระทบเพื่อนำไปเสนอผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

     จากผลกระทบและความจำเป็นที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และกลุ่มส่งเสริมและควบคุมศัตรูพืชฯ ได้รับ ขอให้ทั้งสองหน่วยงานทำหนังสือถึงผู้บัญชาการกองทัพบกเพื่อนำไปพิจารณาหาทางออกร่วมกันต่อไป