ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรสาธิตการใช้งานเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าว

 

  

t640

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรสาธิตการใช้งานเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าว

241

วันพฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้ความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์และบุคคลากรเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าว (M-Rice)  ณ ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี