ศวข.ปทุมธานี พัฒนาบริเวณหน้าศูนย์ให้สะอาดเรียบร้อย

 

  

t640

ศวข.ปทุมธานี พัฒนาบริเวณหน้าศูนย์ให้สะอาดเรียบร้อย

241

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมาย นายประสงค์ ยอดยิ่ง นวก.เกษตร นำแรงงานจิตอาสาร่วมตัดกิ่งไม้ เถาวัลย์และวัชพืชหน้าศูนย์ให้สะอาดเรียบร้อย ให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย