รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมสังเกตุการณ์การคัดเลือกข้าวรอบ 2 ในการประกวดข้าว

 

  

t640

รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมสังเกตุการณ์การคัดเลือกข้าวรอบ 2 ในการประกวดข้าว

241

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว   น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมสังเกตุการณ์การคัดเลือกข้าวรอบที่ 2 หลังผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีแล้ว โดยมี นายณราวุฒิ ปิยะโชติสกุลชัย ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกลักษณะเมล็ดข้าวสารโดยการสาดตัวอย่างข้าวบนกระดานขาว-ดำ เพื่อคัดเลือกตัวอย่างที่สวยที่สุดเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยที่ นางพรทิพย์ ถาวงศ์ ผชช.ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว นายเอกรินทร์ อินกองงาม นวก.พาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิกรมการข้าว อาทิ น.ส.งามชื่น คงเสรี น.ส.สุนันทา วงศ์ปิยชน นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี น.ส.วัชรี สุขวิวัฒน์ นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี น.ส.ธารารัตน์ มณีน่วม นวก.เกษตรชำนาญการ และ นางปราณี มณีนิล จพง.เกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี