ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมการข้าว

 

  

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมการข้าว

241

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ น.ส.กนกอร เยาว์ดำ นวก.เกษตรชำนาญการ  น.ส.ธารารัตน์ มณีน่วม นวก.เกษตรชำนาญการ  และ น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี เดินทางเข้าพบอธิบดีกรมการข้าว นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว และได้เรียนเชิญมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และภาคตะวันออก ประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี