ศวข.ปทุมธานี ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

241

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมข้าราชการ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ตามวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี