นวก.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ)

 

  

t640

นวก.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ)

241

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้ นายประเทือง อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ และ น.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา นวก.เกษตร ร่วมประชุมกับ น.ส.กรกนก นะระแสน นวก.พาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยประธานศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 12 ราย จาก 7 ศูนย์ข้าวชุมชน ร่วมประชุมกับหน่วยงานภาคี ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2564 เกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดย นายประเทือง อินทร์กัน เป็นประธานการประชุมครั้งนี้