นวก.ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

  

t640

นวก.ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

241

วันพุธที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้ นางวาสนา อินแถลง นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี  พร้อมด้วย นางอรทัย เทพยศิริกมล นายนาวี ศรีชัย และนายวีระวุฒิ พรมสุวรรณ ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  โดยมี  นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน  ณ วัดสหราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี