ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนามอบแนวทางปฏิบัติงาน โครงการนาแปลงใหญ่

 

  

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนามอบแนวทางปฏิบัติงาน โครงการนาแปลงใหญ่

241

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานสัมมนามอบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว โดยมี รองอธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร