นวก.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาข้าว ปลูกถั่วเหลืองบำรุงดินในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต

 

  

t640

นวก.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาข้าว ปลูกถั่วเหลืองบำรุงดินในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต

241

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ  ศวข.ปทุมธานี  นายนาวี ศรีชัย นวก.เกษตร และนายวีระวุฒิ พรมสุวรรณ นวก.เกษตร ร่วมปลูกถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ด้วยวิธีหยอด ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่พระราชวังดุสิต เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน  ณ แปลงนาข้าวพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ