ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

 

  

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถ.รังสิต-นครนายก

241

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแล การบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 จังหวัดปทุมธานี มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฯ ดำเนินการโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี