ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถ.รังสิต-นครนายก

 

  

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถ.รังสิต-นครนายก

241

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี จนท.บริษัทโชคชัยเทรดดิ้ง จำกัด ลงพื้นที่แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อวางแผนทางการดำเนินงานปลูกข้าวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ บริเวณร้านกาแฟชายทุ่ง คลอง 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และนายนาวี ศรีชัย นวก.เกษตร  ร่วมคณะ