วข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข83 บริเวณแปลงนาข้าวพระราชทาน วังทวีวัฒนา

  

t640

วข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข83 บริเวณแปลงนาข้าวพระราชทาน วังทวีวัฒนา

241

 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

      นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พลโท พิชิต อ่อนอินทร์ ผบ.รร.ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา เป็นประธานฯ โดย นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานีเป็นผู้ให้คำแนะนำการปลูกที่ถูกต้องโดยข้าวที่ใช้ปลูกในฤดูนาปรัง 2564 ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62) จากนั้น ผอ.ศวข.ปทุมธานีได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงแด่ ผบ.รร.ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์