ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาสาธิต รร.จปร. จังหวัดนครนายก

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาสาธิต รร.จปร. จังหวัดนครนายก

241

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายนายนิพล บุญส่งศรี จพง.การเกษตร ศวข.ปทุมธานี และคณะ ลงพื้นที่แปลงนาสาธิต รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เพื่อปลูกข้าวโพดหวานหลังนาพันธุ์ไฮบริด 3 และฉีดพ่นยาควบคลุมวัชพืชในแปลงปลูกข้าวโพด