รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมตัวแทนกรมการข้าว ต้อนรับ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงาน นวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก

  

t640

รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมตัวแทนกรมการข้าว ต้อนรับ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงาน นวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก

241

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ พื้นที่ชลประทาน แปลงนาเกษตรกร คลอง 13 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย น.ส.กุลศิริกลั่นนุรักษ์ ผอ.ศวข.คลองหลวง นายธรรมรัตน์ ทองมี ผอ.ศวพ.ปทุมธานี นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เพื่อเยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก