ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุม “มอบแนวทางการดำเนินงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2564”

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุม “มอบแนวทางการดำเนินงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2564”

241

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะ ร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference จากกรมการข้าว โดยมี น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง  รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2564  มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 ทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุน (แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน)  สำรวจตำแหน่งว่างของข้าราชการและพนักงานราชการ  ตัวชี้วัดและวิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยข้าวและสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ปฏิทินการประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2564 และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค