ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนดำเนินงานของระบบเงินทุนหมุนเวียน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโรคร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนดำเนินงานของระบบเงินทุนหมุนเวียน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโรคร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)

241

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนดำเนินงานของระบบเงินทุนหมุนเวียน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโรคร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA) ผ่านระบบ Ginconferrence