ศวข.ปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2564

  

t640

ศวข.ปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2564

241

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564  เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2564 ของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก เพื่อแก้ไขโครงการประชุมวิชาการให้เข้ากับมาตรฐการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)