รองฯ นนทิชา วรรณสว่าง เป็นประธานการประชุมการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2564

  

t640

รองฯ นนทิชา วรรณสว่าง เป็นประธานการประชุมการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2564

241

 วันพุธที่ 6 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมรวงข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะ อาทิ  ดร.วัลลภ  มานะปัญญา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย  นายสถาพร ตัมพวิสิษฎ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าว นายณราวุฒิ ปิยะโชติสกุลชัย ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว นางพรทิพย์ ถาวงศ์ ผชช.ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการจัดงานการประกวดข้าว โดยกำหนดตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดไว้ 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าวขาวพื้นนุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากคะแนนทางด้านกายภาพและเคมีที่เหมาะสมตรงกับจุดประสงค์ของการจัดงาน  มีเป้าประสงค์หลักคือ  เป็นข้าวที่ทานอร่อย มีกลิ่นหอม และมีเมล็ดสวย เพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2564”  ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2564  ณ กรุงเทพมหานคร  ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การประกวดจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

         จากนั้น รองฯ นนทิชา วรรณสว่าง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังขั้นตอนการดำเนินการ การลงทะเบียนรับสมัคร   การเก็บตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวด  โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคอยให้คำอธิบาย