ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้านกาแฟชายทุ่ง

  

t640

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้านกาแฟชายทุ่ง

241

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62) ณ แปลงนา แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้านกาแฟชายทุ่ง คลอง 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายสุรินทร์ ทานะมัย เกษตรอำเภอธัญบุรี นางภนิดา ทานาเบะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ภะกาดะ เทรดดิ้ง จำกัด และนางวาสนา อินแถลง นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นวก.เกษตรปฏิบัติ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ น.ส.วิรัลพัชร มาเที่ยง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  นางอรทัย เทพยศิริกมล นวก.เกษตร  และนายนาวี ศรีชัย นวก.เกษตร ร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62)  ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทำการตกกล้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และปักดำวันที่ 12 สิงหาคม 2563 และเก็บเกี่ยววันที่ 9 ธันวาคม 2563