ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประจำปี 2563

  

t640

ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประจำปี 2563

241

       วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วยนายพิสิฐ พรหมนารท ผอ.ศวข.พระนครศรีอยุธยา น.ส.กุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผอ.ศวข.คลองหลวง คณะนักวิชาการจากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศวข.ปทุมธานี คลองหลวง ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประจำปี 2563